درباره گروه هتل های هما

درباره گروه هتل های هما

گروه هتل های هما مهمترین شرکت فعال حوزه صنعت گردشگری کشور است که صددرصد سهام آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. این شرکت با 5 هتل 5 ستاره، و حدود 1000 اتاق و سوئیت و بیش از 800 نفر نیروی انسانی متخصص و کارآزموده یکی از برترین و مطرح ترین برندهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود که به دلیل مکان گزینی و موقعیت جغرافیایی انحصاری، جایگاه برتری را در ارائه خدمات به مسافران، گردشگران داخلی و خارجی و میهمانان و مقامات سیاسی و دیپلماتیک کشور دارد. رییس هیأت مدیره و مدیرعامل: اصغر خیامیان نایب رییس هیأت مدیره: علی اصغر شالبافیان عضو هیأت مدیره: سید عمیدالدین فهری

محصولات گروه های هتل

The products of the Homa Group are defined in the form of tourist services and the main services are:

test

sadasd

گروه آموزشی هتل های هما

گروه هتل های هما مهمترین شرکت فعال حوزه صنعت گردشگری کشور است که صددرصد سهام آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. این شرکت با 5 هتل 5 ستاره، و حدود 1000 اتاق و سوئیت و بیش از 800 نفر نیروی انسانی متخصص و کارآزموده یکی از برترین و مطرح ترین برندهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود که به دلیل مکان گزینی و موقعیت جغرافیایی انحصاری، جایگاه برتری را در ارائه خدمات به مسافران، گردشگران داخلی و خارجی و میهمانان و مقامات سیاسی و دیپلماتیک کشور دارد. رییس هیأت مدیره و مدیرعامل: اصغر خیامیان نایب رییس هیأت مدیره: علی اصغر شالبافیان عضو هیأت مدیره: سید عمیدالدین فهری