هتل هما احمدآباد مشهد میزبان همایش انجمن متخصصین کودکان خراسان رضوی

هتل هما احمدآباد مشهد میزبان همایش انجمن متخصصین کودکان خراسان رضوی

news Image

هتل هما احمدآباد مشهد میزبان همایش انجمن متخصصین کودکان خراسان رضوی

1397/07/21

  همایش انجمن متخصصین کودکان خراسان رضوی با هدف تقدیر از پیشکسوتان انجمن در هتل هما احمدآباد برگزار گردید.

  در این همایش ضمن سخنرانی علمی اسپانسرهای همایش، پنل های علمی مرتبط با بیماری شایع کودکان برگزار گردید . سپس رئیس انجمن متخصصین کودکان خراسان رضوی گزارشی از عملکرد انجمن ارائه نمود و در انتهای همایش  با اهداء هدایا و لوح سپاس،  از پیشکسوتان انجمن تقدیر و تجلیل به عمل آمد . 

  بازدید از غرفه های نمایشگاه جنبی ، از دیگر برنامه های این همایش بود.

>